Loading ...
Verschil Lezen van Beeldscherm Of Papier
Omdat het lezen vanaf een beeldscherm minder makkelijk gaat dan vanaf papier, moeten we er ook voor zorgen dat de tekst niet te lang wordt. Want mensen lezen langzamer vanaf een scherm, begrijpen minder, houden minder vast wat ze gelezen hebben en zijn geneigd minder snel te reageren. Daarentegen kunnen ze de tekst wel makkelijk uitprinten en alsnog ‘gewoon’ lezen. Op een webpagina kunnen echter op allerlei manieren links toegepast worden naar andere teksten, pagina’s, afbeeldingen, video’s enz. waarbij deze links niet mee afgedrukt worden.

Er is onderzoek gedaan naar het lezen van een pagina op een beeldscherm. Daaruit blijkt dat de lezer geneigd is om in eerste instantie de pagina te scannen. Dat wil zeggen: de ogen vliegen eerst globaal over de hele pagina, waarbij vooral het begin van een regel bekeken wordt (afbeelding 1)

Website bezoekersfocus
(Uitleg afb. 1 vooral voor zwart-wit afdruk: Deze afbeelding toont dat lezers links in de ovale vlakken verreweg de meeste aandacht focussen. De aandacht gaat soms wat naar rechts maar lang niet alle zinnen krijgen de volle aandacht. Van de advertenties rechts wordt alleen de onderste wat nauwkeuriger bekeken.)

Daarnaast is er getest met verschillende versies van een tekst: Een uitgebreide meer verkopende tekst diende als uitgangspunt. Van de volgende versies werd gekeken hoe goed de informatie door de lezer werd opgenomen en o.a. zo snel mogelijk accuraat in een schema werd gereproduceerd.

Deze versies waren:

een beknopte beschrijving; de helft van het aantal woorden, (58%)
een uitgebreide beschrijving met lijst (47%),
een geobjectiveerde tekst met feiten (27%)

 en een combinatie van deze elementen:

feitelijke gegevens met een hoogtepunt (kort) met lijst (124%)

De percentages geven aan hoe goed de informatie na het lezen door de proefpersonen kon worden gereproduceerd. Opmerkelijk is dat alle veranderingen t.o.v. de basistekst een verbetering opleverde. Maar dat de gecombineerde optie verre weg het meest rendement bracht. Conclusies uit dit onderzoek waren:
Gebruik geen beginzin die een vraag of een twijfel kunnen oproepen (de gedachten worden hierdoor al of niet bewust afgeleid)
Gebruik een zin met een feit waar geen twijfel over bestaat in combinatie met een lijst.
Verkooptekst werkt averechts op de gedachten van de lezer. Deze gaat (al of niet onbewust) de inhoud beoordelen op realiteit en filtert zelf de overdrijving eruit. Daardoor wordt de tekst minder goed opgenomen.
Gebruik een specifieke bijzonderheid in de zin die voorafgaat aan een opsomming.
 

Copyright © 2018 Zoekmachine SEO