De page rank formule
De mate waarin een pagina inkomende links heeft, bepaalt mede de ranking van die pagina. Deze ranking wordt met een wiskundige formule berekend en uitgedrukt in een getal. De pagerank zegt dus niets over zoekwoorden of de inhoud van een pagina. Het belang van de page rank staat steeds meer ter discussie.

Er is een onderscheid tussen interne linken en externe linken. Interne linken komen van een andere pagina binnen de website, externe linken van een pagina van een andere website.

Op het moment dat er een link naar een pagina toe wijst geeft Google deze pagina een punt. Hoe meer linken naar een pagina, hoe meer punten deze pagina door Google krijgt toegekend en hoe meer Google waarde hecht aan deze pagina, in het algemeen gesproken.

Het toekennen van punten is slechts een klein aspect van de waarde die door Google aan een website in zijn totaliteit toekent. In die zin moet die puntentoekenning niet te veel de nadruk krijgen.

In zijn algemeenheid gesproken zijn interne links binnen je website wel van belang. Goede verbindingen tussen de pagina’s van je website zal de totale Page Rank van je website helpen verbeteren. Dus zowel verbindingen via de menustructuur als via tekstlinken in de tekst helpen een de Page Rank in positieve zin te beïnvloeden.